Friday, June 26, 2009

Makam Para Nabi


Makam Nabi Muhammad saw


Makam Nabi Ibrahim a.s


Makam Nabi Harun a.s


Makam Nabi Sallah a.s


Makam Nabi Yahya a.s


Makam Nabi Allah Syuaib a.s


Makam Nabi Sulaiman as


Makam Nabi Hud as di Yaman


Makam Nabi Zakaria as di Syiria


Makam Nabi Ayub as di Syiria


Makam Nabi Yusyak a.s


Makam Nabi Daniel as


Makam Nabi Daniel as

No comments: