Friday, September 19, 2008

TAZKIRAH RAMADHAN 19 RAMADHAN

TAZKIRAH RAMADHAN
UST DATO' DR HARUN DIN
MARKAS TAMAN MELEWAR

ISI KANDUNGAN TAZKIRAH :
  • Pendekatan dakwah yang di bawa oleh para Nabi adalah pendekatan yang jelas yang disertai dengan mukjizat untuk kebanyakkan para Nabi
  • Mukjizat ini melangkaui mukjizat maknawi & mukjizat hissi
  • Bagi umat Nabi s.a.w ; mukjizat yang kekal sehingga kini adalah mukjizat Al-Qur'an
  • Para Nabi sebelum Nabi s.a.w ; kaum-kaum mereka sendiri yang meminta diadakan mukjizat ke atas membuktikan kebenaran kenabian para nabi-nabi tersebut.
  • Contohnya : Mukjizat Unta bagi Nabi Salleh a.s ke atas kaum thamud, mukjizat tongkat bertukar menjadi ular dan laut terbelah bagi Nabi Musa a.s ke atas bani israel
  • Pada zaman kini, manusia telah nampak kemukjizatan dan kebenaran Al-Qur'an tetapi manusia masih lagi menderhakainya dan tidak mematuhi ajarannya yang dibawa.
  • Pola manusia bagi kaum yang terdahulu dengan umat Nabi s.a.w adalah pola yang berulang. Dahulu, kebanyakkan umat para Nabi menderhakai para Nabi dan cuma sebahagian kecil yang mengikut ajaran dakwah para Nabi ini. Ini juga yang berlaku kepada umat Nabi s.a.w kini.

No comments: