Thursday, November 19, 2009

Siri Pengisian Harakiah-Usrah (Siri 1)


USRAH & MATLAMATNYA

 1. Meningkatkan kefahaman anggota-anggota & menentukan sikap Islam terhadap sesuatu masalah

 1. Menambahkan penghayatan & menimbulkan perasaan tanggungjawab terhadap Islam

 1. Membina satu generasi anggota yang mengenali Islam sebagai “Din wa Daulah”

 1. Membina generasi Islam yang menegakkan akhlak Islamiyyah di dalam kehidupan

 1. Mendidik perasaan anggota supaya bertanggungjawab terhadap Allah s.w.t dan Rasul-Nya

 1. Membina generasi Islam yang sedar & insaf akan cabaran & godaan yang berbagai

 1. Menghubungkan anggota secara langsung dengan Al-Qur’an & As-Sunnah

 1. Mengikhlaskan diri anggota kepada Allah s.w.t

 1. Menggiatkan & menyelaraskan usaha mempelajari & memahami Islam

 1. Menyediakan tenaga yang benar-benar bersedia untuk Islam

 1. Memelihara organisasi dari dimasuki pemikiran yang keliru

 1. Memperkukuhkan perasaan bersaudara & memupuk semangat bertindak secara berjamaah

No comments: